Ground Situation Picture Engine (GSPE)


GSPE on maatilannekuvaa luova, ylläpitävä ja ennustava seurantajärjestelmä. GSPE:n tilannekuva perustuu sensori- ja aistihavaintoihin, kartta-aineiston hyödyntämiseen ja muuhun tietoon, joka on yhdistettävissä seurattaviin kohteisiin.

GSPE