Tutkimuspalvelut


Datactica Oy:llä on pitkä kokemus sovelluskeskeisestä tutkimuksesta. Toteuttamamme tutkimuspalvelut ovat olleet esimerkiksi asiakkaan

  • hankintaa tukevia teknologiaselvityksiä,
  • hankintaa tukevia rajapintatutkimuksia,
  • tutkimusongelmaa tukevia tiedonlouhintapalveluita, ja
  • tutkimusongelmaa tukevaa mallinnusta ja analysointia. 

Tutkimuksen tärkeys korostuu erityisesti laajojen järjestelmähankintojen tukemisessa. Tutkimustietoa voidaan käyttää hankinnan tukena

  • hankintapäätöksen valmistelussa (tarjousvaiheessa),
  • toimituksen aikana, sekä
  • toimituksen jälkeen (ylläpitovaiheessa).

Henkilöstömme työmoraali on erittäin korkea ja meille on kunnia-asia kehittää paras mahdollinen ratkaisu, joka täyttää asiakkaan vaatimukset.